Prisen reguleres hvert år pr. 1. januar:


Hos Kålormen er prisen for 48 timer i tidsrummet 7.00-17.00 ma-to og 7.00-15.00 fr.: 

Din egenbetaling:              3.500,- kr.

Kommunalt tilskud:           7.109,- kr.

Det fulde beløb:                10.609,- kr.

Pladsen betales månedsvis forud.

Det kommunale tilskud udbetales månedsvis bagud.

Der er betaling og tilskud i alle 12 måneder.


Bor du udenfor Kolding kommune - så spørg om prisen.

Søskendetilskud:

I kan få søskende tilskud, hvis I har mere end ét barn i husstanden, der er meldt ind i dagtilbud, fritidshjem, SFO eller privat pasningsordning. Det betyder, at I skal betale fuld pris for den dyreste plads, men kun halv pris for de øvrige pladser i offentlige dagtilbud.

Med i prisen er alle måltider, engangs vaskeklude, bleer, solcreme, alm. udflugter, samt diverse artikler til at tegne/male med og andre kreative aktiviteter.

Der udbetales fuldt tilskud og betales forældre takst hver måned, selvom barnet eller vi holder ferie/fri, om barnet er sygt, eller vi holder lukket.
Der betales forud for pasning. 

Hvordan gør jeg så?

Privat Pasningsordning (PPO):

En plads hos en privat pasningsordning bliver betalt af forældrene.

Forældrene får 75% af betalingen dækket som tilskud, der bliver betalt af kommunen (kaldet "frit-valgs-ordning). Der er dog et max. tilskud som er forskellig fra kommune til kommune, og bliver reguleret 1 gang om året.
Forældrene betaler til den private pasningsordning 12 gange om året, og forældrene får tilskud 12 gange om året.

En privat pasningsordning er helt på samme måde som den kommunale dagplejer, godkendt i hjemmet til at passe børn.
Der føres tilsyn ved bl.a. årlige anmeldte samt uanmeldte besøg fra en dagpleje pædagog fra kommunen - ligesom vi får anmeldt/uanmeldt besøg i forbindelse med KIDZ tilsyn - ligeledes fra kommunen. Vores lokaler skal sikkerhedsgodkendes 1 gang årligt samt ved ændringer/nye tiltag.

En privat pasningsordning skal selv visitere børn og føre ventelister.
Indmelding foregår gennem mig.

En privat pasningsordning anskaffer selv de ting, der skal bruges til børnene (legetøj, sandkasse, udendørs legetøj, klapvogn til når vi skal på tur, osv.)

Hvordan?

Hvis I ønsker at få jeres barn passet i en privat pasningsordning i Kolding Kommune - skal I blot ansøge herom på www.kolding.dk . Her kan I også læse om indmeldingsfrist og meget mere. 

Til jeres ansøgning om tilskud, skal I vedhæfte dokument med barnets navn, pris for pasning m.m. samt min underskrift. Dette dokument laver vi sammen her hos os, når I tilmelder jer. 

Der skal ansøges om tilskud 2 måneder før dette kan udløses. Så ansøg endelig så snart I ved, hvor barnet skal passes. Eks. Der søges 1. januar - tilskud udbetales til jer pr. 28./29. februar.

Privat Pasningsordning - Natur - Kolding .......... Privat Pasningsordning - Natur - Kolding 

Seneste kommentarer

07.09 | 10:25

Hej!
Vi har netop fået os et par tvillingedrenge og søger derfor dagpleje plads ca. fra 1. august 2019. Er vi så heldige at du har to pladser deromkring?

Mange hilsner fra Jytte Underbjerg

Del siden